Хотел генерира топлина без въглеродни емисии

Хотел MOA Berlin си осигурява топлина, използвайки метода на метановата плазмолиза и по този начин не отделя въглероден двуокис. Така той би трябвало да се превърне в първия хотел в света с отрицателен баланс на CO2. С използването на биогаза, балансът на въглеродния двуокис става дори...