Съвети за намаляване на шума при проектиране на термопомпи въздух-вода

Ако проектирате термопомпа въздух-вода с външно тяло, препоръчително е да обърнете специално внимание на въпроса за шума. Кои термини трябва да знаете, за да интерпретирате правилно звуковите стойности на термопомпите? Основни величини: Звукова мощност: Нивото на звуковата мощност е свойство на източника на шум и не...