Алгоритмите осигуряват икономично намаляване на CO2

В проекта „Smart Quartier Karlsruhe-Durlach“ система от термопомпи, фотоволтаици и блокови топлоелектроцентрали поема енергийното снабдяване на съществуващите жилищни сгради. Това се контролира с помощта на изкуствен интелект. Така трябва да се намалят наполовина емисиите на CO2. Икономическа ефективност и намаляване на CO2 – това са двата...