Ефективност на новите когенерационни централи NeoTower

Производителят на централи за комбинирано производство на електрическа енергия и топлина RMB/Energie е завършил тестове за ефективност и е пуснал цялата си гама от модели на централи за добавяне на до 40% водород към природния газ. Възобновяемият, т.е. „зеленият“ водород се разглежда като една от бъдещите...