Енергийният преход и защитата на климата се нуждаят от природен газ

Според шефа на Германската енергийна агенция Dena, Андреас Кулман: „В наши дни се говори и пише много за газа като енергиен източник – и той също е много осъждан. Това често не е оправдано спрямо неговото значение. Газът играе важна роля в трансформацията и постепенното премахване...