AIA Lu-Ve спечели поръчка за 3.2 милиона евро

AIA Lu-Ve Швеция, част от италианската Lu-Ve Group, е взела най-голямата си досега поръчка на стойност 3,2 милиона евро за 28 MW охлаждаща мощност за голям европейски център за данни. Поръчката включва 28 персонализирани сухи охладители с адиабатна предварителна обработка на въздуха. Продуктът е разработен и...