Тръбни колектори на покрива – решение при липса на пространство

Соларните системи преобразуват свободната слънчева топлина в използваема отоплителна енергия. Това функционира особено успешно чрез мощни тръбни колектори (включително вакуумни тръбни колектори), които губят малко топлина, заради своята конструкция. Те постигат по-висока степен на ефективност от плоските колектори и винаги се използват, когато пространството е ограничено...