Ограничител на температурата на връщане при отоплителни системи

С ограничител на температурата на връщане повърхностите на подовото отопление могат да се контролират в смесени отоплителни кръгове с висока и ниска температура. Компонентите седят във връщането на повърхностния отоплителен кръг и го изключват веднага щом бъде надвишена предварително зададената температура. Задача и използване на ограничителя...