Течни горива и алтернативи на отоплителното масло

В колата, в самолета или за отопление, течните горива се използват в много области на нашето ежедневие. Състоят се предимно от въглерод и водород и отделят много енергия при изгаряне. Под формата на топлина тя може да се използва за отопление на сгради и за подгряване...