Браншови организации в Европа призовават за единен подход към затварянето на ОВК фабрики

Eurovent и REHVA призоваха ЕС и държавите-членки да подобрят координацията при затваряне на ОВК (отопление, вентилация и климатизация) фабрики, за да гарантират непрекъснатост на критичните вериги на доставки. Като добавят своите гласове към предишни призиви за признаване на ОВК сектора за съществен бизнес, Eurovent, представляваща повече...