Стратегии за пасивен топлинен комфорт в жилищни проекти

Днес архитектите са все по-загрижени за взаимодействието между архитектурата и средата, като по този начин поемат отговорност за топлинния комфорт на вътрешните пространства, използвайки дизайнерски стратегии за естествен контрол на климата. В резултат на това процесът на проектиране включва все повече пасивни системи, които представляват механизми...