Lu-Ve отчита увеличаване на оборота и печалбите през първата половина на 2020 г.

Въпреки пандемията от коронавирус, печалбата преди лихви, данъци и амортизации на производителя на топлообменници Lu-Ve за първите 6 месеца на годината, се е повишила със 7,3% до 21,8 млн. евро. За същия период оборотът на компанията и нетната печалба са нараснали съответно с 4,3% до 194,8...