Серията котли Pelletstar Condensation на HERZ за трудни транспортни ситуации

Избирате кондензен котел за пелети, който е отличен от екологична гледна точка, и след това той не влиза през вратите, не опира в ъглите или не минава по стълбите. Сега австрийският технологичен лидер HERZ предлага Pelletstar Condensation в модулен дизайн за малки, тесни и сложни котелни...