SA Power Networks с пилотен проект за нов механизъм за интеграция на слънчевата енергия към електроразпределителната мрежа

Австралийската агенция за възобновяема енергия (ARENA) обяви 2,09 милиона долара финансиране за SA Power Networks, за да изпробва нов подход за интегриране на слънчевата енергия от покрива към електроразпределителната мрежа. В продължение на 12 месеца на терен ще се тества нова гъвкава соларна връзка на до...