Плаващи платформи за слънчева енергия

В много тропически региони електричеството се произвежда с неефективни и замърсяващи дизелови генератори. На островите и в крайбрежните региони мащабни слънчеви инсталации, разположени на брега, често не са осъществими. От друга страна, защитените морски зони имат огромен потенциал за слънчева енергия. Ето защо Swimsol разработи възобновяема...