Възстановяване в размер на 110% от покупната цена на термопомпи в Италия

Daikin похвали новия стимул на италианското правителство за закупуване на термопомпи, съгласно който на крайния потребител ще му бъде възстановена покупната цена. Новият супербонус в Италия се счита за най-амбициозната схема за насърчаване на бизнеса с термопомпи, въвеждана досега. Схемата, разкрита миналия месец, е пример за...