Обичайни грешки при планиране на отоплението в производствено хале

Отоплението на големи зали и халета влияе на бюджета и свободата на действие на компаниите повече от всякога, тъй като цените на енергията растат, а екологичните разпоредби стават по-строги. Но кое решение е енергийно най-ефективно и устойчиво? Компаниите нямат много свобода да експериментират. След като бъдат...