79% от хладилните системи нарушават регулациите на ЕС

Проучване установи, че четири от всеки пет хладилни витрини с търговско предназначение са в нарушение на регулациите на ЕС за коректно етикетиране и енергийна ефективност. Проучването е извършено от 17 европейски агенции за надзор на пазара в 15 държави-членки на ЕС. Открити са несъответствия в техническата...