Уред за следене на енергийните разходи пести електричество и CO2

Уредът за следене на енергийните разходи помага да се идентифицират и оценят слабите места, като следи консумацията на енергия в отделните помещения и вериги. Coqon разширява продуктовата си гама в областта на енергийния мениджмънт. С Coqon и интелигентния контролен център от Qbox могат да бъдат създадени...