Онлайн инструментът HARP проверява вашата консумация на енергия

Безплатният онлайн инструмент HARP категоризира съществуващата отоплителна система в съответния клас на ефективност и показва алтернативи за пестене на енергия. Около 60 процента от всички отоплителни системи в Европа са стари и неефективни и техният дял парникови емисии е значителен. Само в Германия петролът се използва...