Нова хладилна система може да намали наполовина разходите за охлаждане на центровете за данни

Две водещи японски корпорации са потвърдили, че са разработили система за охлаждане на центрове за данни, използвайки нов хидрофлуороолефин хладилeн агент с ниско съдържание на парникови газове (GWP), който може да намали наполовина потреблението на енергия. Системата, използваща хладилен агент R1224yd с ниско налягане, е разработена...