Отоплението с горивни клетки е с годишни темпове на растеж от над 50%

„Вълната за обновяване“, инициирана от ЕС преди няколко дни, ясно показва колко важна е ролята на строителния сектор за опазването на климата. Тъй като с повишеното използване на екологични газови технологии, емисиите на въглероден двуокис могат да бъдат намалени бързо и значително. С европейската и националната...