Последващо инсталиране на подово отопление

Ползите от подовото отопление могат да се използват и при обновяване и модернизиране на съществуващи сгради. Това видео показва бързо системно решение, което по щадящ начин вгражда подовото отопление в готови подове, без да променя височината на замазката.