Етикет: Швейцария

Соларна енергия през зимата: Защо швейцарските изследователи искат да инсталират слънчеви модули в Алпите

В Швейцария, наред с много други държави, е взето решение за пълно прекратяване на ядрената енергетика. Нито една електроцентрала няма да се изключва преждевременно, но допустимото експлоатационно време просто няма да се удължава. Освен това няма да се изграждат нови ядрени реактори. Така в Швейцария възниква...

Училище със слънчево захранване произвежда енергия за още 50 жилища

Това основно училище с детска градина в Швейцария не само изглежда добре. Сградата в Порт, проектирана от архитектурната фирма Skop, базирана в Цюрих, дава на общността излишъка от произведената от нея енергия. Разположената в жилищен квартал позитивно енергийна сграда разполага с масив от над 1100 слънчеви...