Примерна инсталация от Progas

Системата за течен газ обикновено се изгражда на няколко етапа. Стъпка 1 Изкоп на резервоарна яма с дълбочина 1,95 м от специализирана фирма и полагане на 20 см пясъчен слой без камъни. Стъпка 2 Тест за изолация на контейнера за течен газ и боядисване с антикорозионна...