Сименс ще изгради голям завод за производство на водород в Южна Германия

Направление Smart Infrastructure на Siemens и германската компанията WUN H2 GmbH подписаха договор за изграждане на съоръжението в Бавария. Производството ще става чрез ПЕМ електролиза и само с възобновяема енергия. Заводът във Вунзидел ще служи като модел за цяла Германия. Направление Smart Infrastructure на Сименс и...