Съвети при проектиране на соларна инсталация

Възобновяемите енергийни източници стават все по-предпочитан избор за постигане на отопление, охлаждане и топла вода на различни видове сгради. Слънце, вода, земя – това са ресурси, които имаме винаги на разположение и тяхното най-добро оползотворяване щади околната среда, и гарантира ниски разходи за потребителите. В тази...