Не всеки чилър спазва обещаното от производителя

Граничните стойности за екопроектиране на хладилни системи бяха затегнати през 2021 г. Ако информационните листове на чилърите обещават повече, отколкото самите устройства доставят, това може да има сериозни последици. По-висок разход на енергия или по-слабо охлаждане Според Вера Греф, технически директор на лабораторията за хладилни и...