Опростена поддръжка на SpiroTrap и SpiroCombi от Spirotech

Продуктовата гама SpiroTrap Stahl и сепараторите за въздух и утайки SpiroCombi в размери DN 50 до 300 са актуализирани. Ефективното отделяне на утайките се използва с голям успех в много системи за отопление, охлаждане и обработка. Вече са актуализирани гамата стоманени продукти SpiroTrap и сепараторите за...