T4R – безжичен термостат

Милиони хора все още използват остарели, сложни, енергийно неефективни термостати, за да управляват своите котли и отоплителни системи в дома. Безжична версия термостати с опционално управление OpenTherm чрез приемник, предлагаща лесно превключване от съществуващ безжичен приемник.