Elfo Energy Sheen Evo – моноблоков охладител за течности и термопомпа

Моноблоковият охладител за течности използва хладилния агент R-32, който има значително по-нисък потенциал за глобално затопляне от другите продукти. ElfoEnergy Sheen Evo (WSAT-YSi и WSAN-YSi) е гама от моноблокови охладители за течности с мощност от 43 kW до 98 kW и термопомпи с мощност от 22...