Toshiba Carrier тества зонален охладител, захранван с вода от кладенец

Toshiba Carrier тества система за зонална климатизация за отопление и охлаждане на обществена платформа за наблюдение в зоологическия парк в град Чиба, Япония. Системата, базирана на точковия чилър Flex Air 2 на Toshiba Carrier, използва вода от кладенец на две места на наблюдателна площадка в центъра...