Как хладилните агенти HFO замърсяват дъждовната вода

За 2050 година в Европа се прогнозира увеличение на натоварването с трифлуороцетна киселина (TFA) от емисиите на хладилни агенти с три до четири пъти, достигайки до 50 000 т. Като следствие от регулирането на F-газовете, все по-често се използват краткотрайни флуорирани вещества, например хладилни агенти HFO...