Увеличила ли е работата от вкъщи нуждата от климатик?

Поради пандемията Covid-19 цели 45% от заетите хора в Германия редовно са работили у дома през 2020 г. От тези 18,8 милиона души 10,5 милиона са работили изключително от вкъщи. Това съответства на една четвърт от всички служители. Домашният офис предлага предимства в много области, но...