Проучване на ЕС установи нисък реален риск от запалване на запалими хладилни агенти

Оценка на риска, извършена от финансирания от ЕС проект Life Front, заключава, че рискът от запалимост при хладилните системи и термопомпите, които функционират с въглеводородни хладилни агенти, е по-малък в сравнение с други уреди. Тестовете, проведени с хладилни витрина с търговско предназначение, термопомпа въздух-вода и термопомпа...