За какво да внимавате преди покупка на мобилен пречиствател на въздух

Много общини са изправени пред въпроса как да оборудват училища и детски заведения, в които няма възможност за вентилация. Обсъждат се и мобилни пречистватели на въздуха. На какво трябва да обърнете внимание преди покупката им? Институтът по охрана на труда на германското задължително застраховане срещу злополука...