pixel

Етикети: възобновяеми източници

Recom

Гърция открива търг за 200-MW трансгранична енергия от възобновяеми източници

Гръцкият регулаторен орган за отпадъците, енергията и водата (RAAEY) откри търг за изграждането на 200 MW електроцентрали за възобновяеми източници, които ще продават продукцията си на гръцкия пазар „ден напред“. Конкурсите ще предлагат оперативна подкрепа за вятърни и слънчеви фотоволтаични (PV) паркове, разположени в България и...

Toshiba

Батерии за по-ефективно производство на енергия от възобновяеми източници

Toshiba Energy Systems & Solutions Corp (Toshiba ESS) и Next Kraftwerke Toshiba Corp (TNK) завършиха демонстрационен проект, който повиши точността на прогнозите за производството на енергия от възобновяеми източници и намали дисбалансите чрез използването на батерии за съхранение. Изпитването включваше 200 енергийни източника, включително слънчева енергия,...

bioenergy

Парламентът на ЕС: дървесината трябва да остане възобновяема енергия

По време на гласуването на Директивата за енергията от възобновяеми източници (REDIII) Парламентът на ЕС постигна съгласие, че енергията от дървесина трябва да остане възобновяема – но има някои ограничения. С гласуването на Директивата за енергията от възобновяеми източници (REDIII), Парламентът на ЕС определи позициите си...

Mark König

Огромен потенциал на енергията от възобновяеми източници – време за действие

Най-голямата мрежа от международни фондации за климата представи на Г-20 доклад за потенциала на възобновяемите енергийни източници. Общността на държавите разполага с достатъчен капацитет за разширяване на световните доставки на енергия от възобновяеми източници. Международната платформа на фондациите F20 – мрежа от 80 фондации с фокус...

Acciona Energia

Acciona Energia пуска втора зелена облигация от 500 милиона евро

Испанската компания за възобновяеми източници Acciona Energia (BME:ANE) издаде десетгодишна зелена облигация на стойност 500 милиона евро (USD 567,3 милиона). Последната транзакция беше финализирана при разпределение от 98 базисни точки спрямо средната разменна стойност, с доходност от 1,387% за инвеститорите, съобщи Acciona Energia. Облигацията ще получи...