Нека Ви улесним в избора на вентилационна система

Централната система за вентилация на жилищното пространство с рекуперация на топлина гарантира непрекъснато подаване на чист въздух, въпреки енергоспестяващата, плътна обвивка на сградата. От съображения за енергийна ефективност, комфорт, хигиена, по здравословни причини и за икономия на енергия, все повече собственици на имоти решават да използват...