Тангра изпълни високоефективно отопление и вентилация на консервно предприятие „Палиррия” Нова Загора