Тангра представя нова серия честотни инвертори Tangra FI