Тънки и гъвкави фотоволтаици от нов материал

Очакванията при разработването на нов тип соларна технология е напредъкът да бъде бавен, затова когато след по-малко от 8 години разработка учените успяват да покачат ефективността на новия материал от 3,8% на 22,7%, той привлича сериозно внимание.

Новият материал се нарича перовскит, наречен с името на минерал, който се намира изобилно в цялата земна кора. Перовскитните фотоволтаици са изработени от различен материал с подобна кристална структура, което им дава полупроводникови свойства. Понякога те се наричат „хибридни перовскитни клетки“, тъй като показват характеристики на различни съществуващи фотоволтаици.
Учените от  Националната лаборатория за възобновяема енергия в Колорадо възлагат големи надежди за този нов материал, като очакват ефективността му да продължи да се подобрява с темпове много по-бързи от всякога.


Вижте също...