pixel

Технологиите на Siemens в „умно” решение за управление на централизирано топлоснабдяване съкращават разстоянията

Технологиите на Siemens в „умно” решение за управление на централизирано топлоснабдяване съкращават разстоянията

Докато Франкфурт  работи, за да привлича хиляди финансисти, строителни предприемачи в града завършиха първата фаза на нови луксозни апартаменти, за която използваха иновативна и единствена по рода си технология за пестене на енергия. За да го постигнат, са използвани и технологии на направление Сградни технологии на Siemens.

Това са апартаменти, за които Индустрия 4.0 и Интернет на нещата не са просто абстрактни понятия.  Комбинацията от енергийно-ефективни технологии и свързани контролни системи в жилищния комплекс „Градски градини Хенингер” позволяват  на  живущите, фасилити мениджърите и енергийните доставчици да контролират прецизно потреблението на енергия, като същевременно намаляват общите разходи, както и тези  за поддръжката. Тъй като сградната технология се следи и управлява посредством облачна система, всичко това се случва дистанционно, дори когато собствениците не са у дома.

Системите, използвани в жилищния комплекс „Градски градини Хенингер”, обхващат процеса от произвеждането на соларна енергия до енергийния мениджмънт в отделните апартаменти. За мениджърите на имотите и доставчиците системата включва, и снабдяването с топла вода, и изчисляването на сметките за използваната енергия.

Може да харесате още...