Технологиите на Siemens в „умно” решение за управление на централизирано топлоснабдяване съкращават разстоянията

Вижте също...