Технологията SOURCE създава питейна вода само чрез светлината и въздуха

Технологията на соларните хидропанели SOURCE на компанията Zero Mass Water е изцяло устойчиво и извън мрежата решение за създаване на питейна вода само от слънчевата светлина и въздуха. Системата извлича наличната във въздуха влага и я пречиства и съхранява в резервоари за последваща, директна консумация.

zero-mass-water-source

Разрушената инфраструктура и замърсяването правят достъпа до питейна вода предизвикателство на остров Тана във Вануату. През 2015 г. циклона Пам опустоши остров Тана, унищожавайки 68% от структурите за събиране на дъждовна вода и 70% от съществуващата водна инфраструктура, което класифицира циклона като най-лошото природно бедствие в историята на Вануату. Без инфраструктура, водата, разпределена чрез агенциите за подпомагане и дъждовната вода, събрана в резервоарите, предоставяше на жителите единствената им питейна вода.

zero-mass-water-source

За съжаление, дъждовната вода, събрана на Тана, е замърсена от сярата от вулкана на острова още преди да достигне земята. Така природните бедствия и естественото замърсяване оставят жителите без надежден източник на вода, безопасна за пиене. Като част от усилията за възстановяване от бедствието, компанията Zero Mass Water и Азиатската банка за развитие си партнират за инсталирането на масив от соларни хидропанели, които да обезпечат района с чиста, питейна вода. Хидропанелният комплекс осигурява 3000 литра вода на училищната общност всеки месец. Благодарение на вложените усилия и средства децата, учителите и семействата на остров Тана вече имат устойчив достъп до висококачествена питейна вода.

За повече информация: Zero Mass Water