Тенденция към модернизация на отоплителните системи в многофамилни жилищни сгради