Термостатични смесителни вентили серия RA

Във връзка с нарастналото търсене на термостатични смесители вентили с размери до 2” в системите за производство на битова гореща вода(БГВ), нашият италиански партньор MUT MECCANICA TOVO разшири гамата си с още три типоразмери – 1 ¼”, 1 ½” и 2”.

Основни характеристики и приложение

Термостатичните смесителни вентили RA се използват в системите за производство на БГВ. Тяхната функция е да поддържат постоянно температурата на водата, подавана към консуматора дори и при изменение на:
– температурата;
– захранващото налягане;
– дебита на входящата топла и студена вода.

Термостатичните вентили са снабдени с изолация с цел запазване на температурата и предпазване от изгаряне.

Действие

Вентилите са предназначени да осигурят БГВ с регулируема и постоянна температура там, където не е предвидена друга система за регулиране. Високочувствителният термостатичен елемент, разположен централно на изхода на вентила, управлява регулиращ обтуратор, който във функция на температурата на смесената вода, регулира дебитите на студената вода С и топлата вода Н (фиг. 1).

Чрез ръкохватката е възможно да се регулира температурата на изхода (виж таблицата за регулиране на температурата).

Материали
Тяло Месинг
Патрон и обтуратор Месинг
Пружини Неръждаема стомана
Уплътнения EPDM
Технически характеристики
Диапазон на регулиране 30 – 65°С
Точност +/- 2°С
Максимално работно налягане (статично) 14 bar
Максимално работно налягане (динамично) 5 bar
Минимално работно налягане (динамично) 0,2 bar
Максимална температура на входа 110°C
Максимално съотношение между наляганията на входа 2:1
Връзки G2” – G 1 ½” – G 1 ¼”

Размери
A B C D E F
G 1 ¼” 104 208 198 109 89
G 1 ½” 127 254 236 135 101
G2” 127 254 236 135 101

 

Фиг. 1 Вход, изход, смесване

Хидравлични характеристики
Kv, m³/h Минимум, m³/h Максимум*, m³/h
1 ¼”
9,1 1 ¼” 1,0 11,2
1 ½”
14,5 1 ½” 2,8 17,7
2”
19 2” 3,0 23,2
*ΔP = 1,5 bar

Таблица за регулиране на температурата
Позиция Мин. 1 2 3 4 5 6 7 Макс.
1 ¼”; Т, °С 25 29 33 43 43 48 52 58 65
1 ½” – 2”; Т, °С 33 39 45 50 50 53 56 59 65
Данните са при следните условия: Температура на топлата вода – 68°С; Температура на студената вода – 13°С; Налягане на входа топла/студена – 3 bar.

Примерна схема на свързване в инсталацията

За контакт и допълнителна информацияБългария терм.