ТЕЦ-Варна спира 3 блока, вадят го от студения резерв

КЕВР е разрешила на “ЧЕЗ България“ да бъдат изведени от експлоатация енергийни блокове 1, 2 и 3 в ТЕЦ “Варна“.
Решението е взето на закрито заседание на КЕВР по-рано този месец. Заради спирането на трите блока на централата КЕВР изменя и издадената на ТЕЦ “Варна” лицензия за дейността “производство на електрическа енергия”, като намалява инсталираната електрическа мощност от 1 260 MW на 630 MW.

ТЕЦ “Варна” ЕАД е втората по големина топлоелектрическа централа в България и на Балканския полуостров. Тя е собственост на “ЧЕЗ България”. На 1 януари 2015 г. централата беше временно изведена от експлоатация, защото не изпълнява европейските норми за екология.

След изменението на лицензията на ТЕЦ “Варна” експлоатацията на останалите три блока ще бъде възможна само след привеждането им в съответствие с изискванията на европейското и национално законодателство по отношение на нормите за допустими емисии. Това може да бъде постигнато чрез изграждане на сероочистващи инсталации, монтиране на допълнително поле на електрофилтрите и монтиране на нискоазотни горелки на блокове 4, 5 и 6.

Към момента не са изградени необходимите съоръжения съгласно изискванията на комплексното разрешително, които биха позволили по-нататъшна експлоатация, се казва още в решението на КЕВР.

Електроенергийният системен оператор (ЕСО) е посочил в становище, че ТЕЦ “Варна” е бил основният източник за захранване на потребителите в Североизточна България. ЕСО счита, че окончателното извеждане от експлоатация на блокове 1, 2 и 3 в ТЕЦ “Варна” ще има негативни ефекти, свързани с намаляване сигурността на електрозахранването на потребителите в района на Варна и Добрич.

Министърът на енергетиката в изпратено становище до КЕВР е на мнение, че изключването на ТЕЦ “Варна” от електроенергийната система ще създаде затруднения в работата на ЕСО, свързани с поддържането на честотата в Североизточна България, както и ще доведе до нарушаване на енергийния баланс в диагонала ТЕЦ “Бобов дол” – ТЕЦ “Варна”, свързано с увеличаване на технологичните загуби от пренос на електрическа енергия от централна към Североизточна България.

Енергийният министър счита още, че не са изчерпани възможностите за експлоатация на централата, предвид стартиралата енергийна борса и свободния пазар на електрическа енергия.

В решението е посочено, че от “ЧЕЗ България” са предоставили информация, че демонтирането на трите блока ще струва малко над 8,6 млн. евро. Приходите, които ще дойдат от предаването от отпадъчното желязо и други метали, ще бъдат в размер 7,1 млн. евро. За почистване и рекултивация на замърсени почви ЧЕЗ ще даде 250 хил. евро.

bta.bg