pixel

Тиха покривна вятърна турбина може да покрие половината от енергийните нужди на домакинство

Малките вятърни турбини, мащабирани до правилния размер за жилищни и градски райони, до момента все са скрити в сянката на своите по-големи вятърни „братя“ с размери като за вятърни ферми. Мощността им е прекалено ниска за постигането на разумна възвръщаемост на инвестициите чрез икономии на енергия, а шумът, който повечето от тях произвеждат, е по-силен от това, което повечето собственици на жилища могат да понесат.

Холандска новостартираща фирма за вятърна енергия на име „Архимед“ работи за решаването на тези проблеми. Те са създали нов клас дребномащабна вятърна турбина – такава, която е почти безшумна и е далеч по-ефективно превръща вятъра в енергия. Компанията заявява, че турбината Liam F1 може да генерира 1500 киловатчаса енергия годишно при скорости на вятъра от 5 м/сек, което е достатъчно за покриване на около половината от потреблението на енергия в едно средно домакинство.

Когато се използва в комбинация със слънчеви панели на покрива, къщата с такава турбина би могла изцяло да избегне нуждата от включване в електропреносната мрежа. „Когато има вятър, използвате енергията, произведена от вятърната турбина; когато слънцето грее, използвате енергията от слънчевите клетки“, каза главният изпълнителен директор на „Архимед“ Ричард Руйтенбеек.

Витлата на Liam F1 са оформени като черупката на морския охлюв Наутилус. Конструкцията им позволява на турбината да се насчова към вятъра, за да улови най-много на енергия, като същевременно произвежда много малко звук. Изобретателят на турбината Маринус Миермет казва, че мощността й е равна на 80% от теоретичния максимум енергия, която която би могла да бъде добивана от вятъра.

„Най-общо казано, обичайно има разлика в налягането в отпред и отзад на роторните лопатки на вятърнататурбина. Не таке е при Liam F1. Разликата в налягането се създава от пространствена фигура в спиралата на витлата. Това води до много по-добри резултати. Дори когато вятърът духа под ъгъл от 60 градуса към ротора, той ще започне да се върти. Ние не се нуждаем от скъп софтуер, защото коничната форма на вятърната турбина се настройва автоматично в оптималната посока спрямо вятъра. Точно като ветропоказател е. И тъй като вятърната турбина се отличава с минимално съпротивление, тя е почти безшумна“.

Компанията работи върху още по-малки проекти за вятърни турбини, които могат да захранват LED осветителни стълбове и лодки.

greentech.bg

Може да харесате още...