pixel

Тихомълком правителството открехна вратичка за спекулантите с горива

На фона на шумно рекламирана битка на НАП и митниците за изваждане на светло на търговията с горива правителството тихомълком е облекчило контрола върху част от средствата за измерване на горивата в данъчните складове.

Икономическото министерство е приело отправено преди 2 години искане от газовата и петролна асоциация нивомерните измервателни системи в данъчните складове, които отчитат количеството горива в резервоарите, да не подлежат на метрологичен контрол.

Така техническите изисквания към нивомерните системи при горивата в момента важат само за малките търговски обекти и ведомствените бензиностанции, но не и за лицензираните складове за продажба на едро. Промяната в наредбата за метрологичен контрол е приета от Министерския съвет по предложение на икономическото министерство въпреки несъгласието на митниците, твърдят източници на „Сега„.

Съгласно закона всички измервания, свързани със събирането на държавни вземания, подлежат на метрологичен контрол с цел да се гарантира тяхната надеждност. Спазването на изискванията към средствата за измерване на наличните количества горива е изрично условие за получаване на лиценз за данъчен склад за съхранение на акцизни стоки. Съответно представители на органите за метрологичен надзор участват заедно с агенция „Митници“ в съвместни проверки за спазване на изискванията.

В края на март с един-единствен текст в наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен надзор, Министерският съвет е допуснал изключение от правилото за контрол върху част от средствата за измерване в данъчните складове.

По предложение на икономическото министерство е прието, че нивомерните измервателни системи в данъчните складове няма да се проверяват и контролират. Така, докато за обектите за търговия с горива на дребно има серия от изисквания – към вида на резервоарите, начина за извършване на температурни измервания, използваните електронни нивомери и др., търговците на едро са освободени от тях.

Проверка на „Сега“ показа, че Българският институт по метрология не е предлагал подобно изключение. При първоначално лансираните за обществено обсъждане промени в наредбата подобно изключение също няма, то не е предлагано от института и на по-късен етап, твърдят източници. Преди броени дни институтът е предложил нова редакция на наредбата заради промени в европейски директиви, но и в нея не фигурира действащото в момента изключение за данъчните складове за горива. Агенция „Митници“ също е възразила на изключението при съгласуването на окончателно подготвените текстове, но забележките не са били взети под внимание, научи „Сега“.

За икономическото министерство обаче проблем с изключението няма. От там считат, че въвеждането на контрол върху нивомерните системи ще натовари данъчните складове и никой нямал полза от това.

Може да харесате още...