pixel

Токът в България е най-евтин в ЕС

Токът в България е най-евтин в ЕС

 Според данните на Евростат българите, румънците и естонците купуват ток на най-ниски цени. В същото време индустрията в България изразходва почти пет пъти повече енергия за единица продукция спрямо средното потребление в ЕС

Цената на електроенергията за домакинствата в Европейския съюз остава най-ниска в България. Според данните на Евростат българите плащат средно по 0,076 евро за киловатчас. Малко по-високи са цените в Румъния – 0,0795, и Естония – 0,0771 евро за киловатчас. Това е почти наполовина от средната цена за 27-те държави в ЕС, която е 0,1316 евро.

На другия полюс са Кипър, Ирландия и Малта, чиито граждани плащат най-скъпия ток в ЕС, съответно по 0,2338, 0,1845 и 0,1615 евро за киловатчас. Данните са усреднени, защото в някои държави има повече от една цена, която зависи от размера на потреблението и от доставчика. Числата не включват и ДДС.

Тенденцията в повечето страни от ЕС е токът за домакинствата да поскъпва. Изключения правят само пет държави, където цената през последната година е леко понижена. Това са Унгария, Австрия, Полша, Испания и Швеция.

Подобно е съотношението и при цената на електроенергия за бизнеса. В Естония токът за фирмите е най-евтин – 0,0647 евро за киловатчас. Следват България и Финландия със средна цена от 0,0684 евро. Средната цена за ЕС е малко по-висока – 0,0976 евро за киловатчас без ДДС, докато най-скъп и за индустрията отново е токът в Кипър, Малта и Италия. Това отново са средни данни, защото бизнесът купува ток по различни режими, включително и в България.

Данните на Евростат показват, че страните с най-евтин ток имат и най-ниска енергийна ефективност. Бизнесът в България изразходва пет повече енергия в сравнение със средните данни за ЕС, за да произведе единица продукт. Индексът за енергийна интензивност на Евростат показва съотношението между изразходваната енергия (вкл. електроенергия, петрол, въглища, природен газ и възобновяеми източници) и произведения Брутен вътрешен продукт (БВП).

Индексът на Българската икономика е 671, докато средният за ЕС е 152. Високо разхищение на енергия има и в Естония и Румъния, чиито индекси са съответно 545 и 391. Най-висока енергийна ефективност има бизнесът в Дания – 93, Ирланзия – 92, Швеция 111. За сравнение Швейцария, която е извън ЕС, има още по-добър показател за енергийна ефективност – 80.
Според данните на Евростат България попада сред Топ 5 на страните в ЕС, които изнасят електроенергия: Франция, Германия, Чехия, Испания и България. През 2010 г. Франция е изнесла 30 749 GWh – два пъти повече от втория износител Германия (14 955 GWh). Топ 5 на страните-вносителки на електроенергия са: Италия, Финландия, Холандия, Португалия и Англия.
През 2010 г. Италия е внесла 44 160 GWh – 4 пъти повече от втората страна вносител Финландия (10 500 GWh).

Трайчо Трайков – бивш енергиен министър

Цената на тока в България е най-ниската в ЕС и около три пъти по-ниска, отколкото в Германия. Проблемът е, че доходите в България са ниски.
Сметката е равна на количеството консумирана енергия по цената. Консумираме повече електроенергия, за да получим нивото на комфорт. Това се дължи на нискоенергийноефективните жилища. Трябва да се подпомогне инвестирането в енергийна ефективност, коментира Трайков по БНР.

Може да харесате още...