Топлофикационните технологии имат огромно значение за постигане на устойчива околна среда

Топлофикационните технологии имат огромно значение за постигане на устойчива околна среда

Имаме удоволствието да Ви представим един референтен проект на Данфосс, Направление Топлофикационна автоматика в град Чангчун, Китай.

Чангчун се намира на около 1000 км северно от Пекин и е населението му наброява 2.8 милиона души. Отоплителният район на Чангчун обхваща над 80 милиона кв. м.

Жителите на град Чангчун – столица на провинция Джилин в северозападен Китай –вече могат да дишат по-чист въздух. В резултат на един топлофикационен проект, осъществен от Данфосс, бе постигнато 10% намаление на използваните като гориво въглища, възлизащо на 28000 тона годишно. Това означава 10% по-малко емисии на CO2 , SO2 и NOx.

Топлофикацията играе важна роля за осигуряването на отопление на домовете и битова гореща вода за населението на Чангчун, а Данфосс е ключов партньор на „Топлофикационна групировка Чангчун“ ООД в осъвременяването на топлофикационната технолагия до съвременните високи стандарти, за да се постигне икономия на средства и да се намалят емисиите на парникови газове.


Вижте също...